KORENE mieria do Východnej a na Festival Európske Ľudové Remeslo do Kežmarku!
Projekt Korene je autorským počinom skupiny ICONITO a Folklórneho súboru Zemplín. Samotný projekt sa skladá z viacerých častí, pričom dominantným produktom je multižánrové edukatívne predstavenie, poukazujúce na dominanty slovenského folklóru s ich odkazom a vplyvom na dnešnú dobu.
Cieľom projektu Korene je predstaviť šesť rôznych regiónov Slovenska z hľadiska hudobného, tanečného, speváckeho, krojovo-kostýmového aj zvykoslovného.
Každý región bude prezentovaný cez videodokrúky, ktoré odhalia ich regionálne zaujímavosti, ako sú kroje, osobnosti svetového kalibru so slovenskými koreňmi, či rôzne osobité dominanty nášho ľudového dedičstva - fujaru, horehronské spevy alebo terchovskú muziku, zapísanú do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Samotnú dejovú linku a odkaz projektu Korene možno vnímať v dvoch rovinách. V tej prvej sú nimi nástroje práce, zasadené do vlastného prostredia daného regiónu. Pri Myjave je to roľníctvo, na Podpoľaní výroba fujár, na Horehroní drevorubačstvo, na Kysuciach a v Terchovej zasa furmanstvo a pastierstvo, pri Goraloch pltníctvo, no a napokon na Zemplíne vinárstvo. Druhou rovinou sú elementy života, ktoré neobídu azda nikoho z nás: práca (Myjava), tvorba a radosť zo života (Podpoľanie), smrť (Horehronie), rodina (Kysuce - Terchovská dolina), návrat domov, zmierenie (región Goralov), vojna a odlúčenie (Zemplín).

K celovečernému predstaveniu bol vydaný album, ktorý je zároveň soundtrackom projektu Korene v plnom hudobnom rozsahu.

Kapelu ICONITO tvoria Kristián Dufinec (gitara, ústna harmonika, spev), Martin Bertič (sólo gitara), Silvester Michalenko (klávesy, spev), Pavol Bačkay (basa, spev) a Marek Hrdinský (bicie), Ján Talpaš (Perkusie, spev).
Prvé celoslovenské úspechy kapela zaznamenala prostredníctvom singlov z rokov 2017-2018 Čaj a med, Slovenské devy a Táram.

FS Zemplín bol založený v roku 1957. Počas viac ako 60 rokov svojej existencie sa súbor nevenoval iba zachovávaniu pôvodnej formy ľudovej tvorby, ale jej adaptácii v dobových autorských úpravách. Zo súboru vzišli také osobnosti ako Ján Ďurovčík, Milan Junior Zimnýkoval a ďalší.
Dnes je tanečná zložka pod taktovkou Miroslava Kistyho, ktorý je spolu s Kristiánom Dufincom spolutvorcom myšlienky tohto projektu.

Tvorcovia

Za podporu Ďakujeme

Ďakujeme

Mediálny partneri